Registracija korisnika
  • Registracijom prihvaćate pravila foruma i svaki član je dužan upoznati se s pravilima
  • Članovi foruma mogu biti samo punoljetne osobe
  • Prilikom registracije odaberite neko ime ili nadimak (korisničko ime) sa kojim ćete potpisivati svoje postove. Nadimci bi trebali biti jednostavni i po mogućnosti raznoliki. Nadimak može sadržavati svako slovo kao i znakove ( -,_,@,* ), ali ne bi smio imati preko 16 karaktera. Ukoliko se registrujete sa nepristojnim i vulgarnim nadimkom bićete upozoreni da promjenite nadimak u neki novi prikladniji. Ukoliko se oglušite na ovo upozorenje bićete odstranjeni sa foruma.
  • Na forumu je zabranjena registracija i upotreba više nadimaka. Molimo da prilikom registracije odaberete jedan nadimak u skladu sa pravilima foruma.
  • Izbjegavajte korištenje identičnih i veoma sličnih nadimaka (korisničkih imena) i/ili avatara drugih korisnika. Ukoliko se na takav način registrujete od strane administratora/moderatora može biti zatraženo da promijenite nadimak (korisničko ime) i/ili avatar. Ovaj slučaj može prijaviti i korisnik kojem je vaš odabir nadimka (korisničkog imena) i/ili avatara identičan ili veoma sličan.
User Profile Send Private Message E-mail Find all posts Find all threads Mod Tools Admin Tools