Kako koristiti hidrometar

0

Hidrometar ili areometar je mjerni uređaj koji nam pokazuje količinu otopljene tvari u vodi. Hidrometar ne mjeri količinu alkohola, kako mnogi pogrešno misle, nego količinu otopljenog šećera u sladovini. Nekoliko je mogućih skala na hidrometrima (Brixova, Oechslova, Plato skala itd.) a u USA je najčešće korištena skala SG ili specific gravity (specifična gustoća), a s obzirom da se od tamo i krenuo širiti masovno ovaj hobi, ovo je ustaljena skala.

Hidrometar radi na principu Arhimedovog zakona – tijelo uronjeno u tekućinu lakše je za težinu istisnute tekućine.

Skala specifične gustoće na hidrometru predstavlja odnos čiste vode i tekućine u kojoj je otopljena neka tvar (u našem slučaju šećer). Čista voda ima specifičnu gustoću 1.000.

Što je tekućina gušća, to će više ostati hidrometra da viri iznad tekućine.

Temperatura uzorka je važna jer temperatura mijenja očitanje hidrometra. Zato su svi hidrometri baždareni na određenu temperaturu. To znači da uzorak mora biti ohlađen ili zagrijan na temperaturu na koju je baždaren hidrometar – najčešće je to 15°C ili 20°C.

Dva su bitna podatka u pivarstvu – OG (original gravity – početna gustoća sladovine prije početka fermentacije) i FG (final gravity – završna gustoća piva nakon završetka fermentacije).

OG se mjeri u trenutku kad je sladovina skuhana i ohlađena, neposredno prije dodavanja kvasca i puštanja piva na fermentaciju. Tu ćemo dobiti podatak o početnoj gustoći, odnosno količini otopljenog šećera u sladovini prije početka fermentacije. Neka prosječna gustoća za neko normalno jako pivo je 1.048

Za vrijeme fermentacije kvasac će konzumirati šećer u sladovini i ta gustoća će se smanjivati (normalno, jer šećer nestaje i pretvara se u alkohol i CO2!). Nakon nekih 10 dana, kvasac bi trebao “pojesti” sve fermentabilne šećere i pretvoriti ih u alkohol i tada bi gustoća trebala biti puno manja. Zavisno od vrste kvasca, najčešće je to negdje 1.012

Da bi izračunali količinu alkohola u tom pivu, to radimo po slijedećoj formuli: (OG-FG)*1,25

U našem slučaju to je: (1.048-1.012) * 1,25 = 0,036*1,25 = 0,045 = 4,5%

Dakle takvo pivo čiji je OG bio 1.048 a FG 1.012 ima ABV (alcohol by volume) od cca. 4,5%

Napominjem da je ovo samo okvirna formula, jer je prava dosta složenija, ali ovo će vam dati približan rezultat sa malim otklonom. za pravi izračun treba koristiti neki pivarski software.

Share.

About Author

Leave A Reply